Jakttider og priser 2022


Jakttider:

Småvilt, innenbygds jegere*               01.10.-22.12.

Rådyr, innenbygds jegere                 01.10.-22.12.

Rådyrbukk, innenbygds jegere        10.08.-20.09.

Andefugl, ringdue                           21.08.-31.10.

Gås                                                     10.08.-31.10.

*) innenbygds betyr at man må ha adresse innenfor Grunneierlagets område

Fuglejakt er tillatt i grunneierlagets område ved kjøp av småviltkort, men kun uten hund. Gjelder skogsfugl, og innenfor samme jakt-tid.

Priser:

Rådyr, innenbygds jegere                Kr. 600,- (per dyr)

Småvilt, sesong                                 Kr. 1200,-

Småvilt, 3 dager                               Kr. 400,-

Rådyrbukk, innenbygds jegere       Kr. 700,- (per dyr)

Gås, andefugl og ringdue er gratis, med grunneiers samtykke (husk jegeravgiftskortet!)

Elgjakt, voksne dyr:                         Kr. 82,- / kg (inkl. mva)

Elgjakt, kalv:                                      Kr. 77,- / kg (inkl. mva)

Jaktkort fås kjøpt hos følgende styremedlemmer i grunneierlaget:

 Trond Skaug: Tlf.: 97027990

Per Trygve Engen Tlf.: 91738582

Skuddpremier på dyr skutt på grunneierlagets område, utbetales etter framvisning av «labber» til Trond Skaug (tlf. 970 27 990):

Rev                                                       Kr. 250,-

Mår                                                       Kr. 250,-

Kråkefugler                                         Kr. 40,-

Mink                                                    Kr. 100,-

Grevling                                              Kr. 150,-

NB! Vedr. jaktprøver og trening av hunder:

Fortsatt ikke lov til å trene,slippe jakthunder fra 21.08 og frem til jaktstart.

Jaktprøver på både småvilt og storvilt må henvendes og avtales til styret på forhånd.

Referat fra årsmøtet 2022 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.

2. Årsmelding og Regnskap. Opplest av revisor og godkjent.

3. Årsmelding fiskeutvalg. Finnes ingen i år. Kommet inn et spørsmål om ny samarbeidsavtale mellom Øvre.gr lag og Snertingdal JFF. Forslag til ny avtale er ikke utarbeidet enda. Årsmøtet går for å styre dette selv inntil videre. Godkjent.

4. Disponering av overskudd. Utbetaling i år blir for siste 3 åra. Godkjent.

5. Priser på jakt. Storvilt tar en økning på 2 kr pr. kg. 77 kr pr kg for kalv.  82 kr pr. kg for voksne. Godkjent.  Småvilt går for en økning på 200 kr for årskortet. Denne er da på 1200 kr. Godkjent. Andre priser er uendret

6. Fastsetting av godtgjørelser. Uendret. Godkjent.

7. Evt.                                                                                                                           
– Forslag om å undersøke muligheter for oppføring av en gapahuk ve Laugen. Samt bade og fiskeplass. Styret jobber videre med dette opp mot grunneiere og evt. kommunen ved interesse. Godkjent.                                              
 –  Snertingdal rovviltlag har kommet med forslag til kontrakt ang. jakting av rovvilt på grunneierelagets grunn. Godkjent og underskrevet.                  
– Årsmøtet støtter Kråkhuggu jaktlag  i å finne en løsning sammen med Biri grunneierlag og Viltnemnda om et forslag til makeskifte på teigene Lønnum og Ambjør i bakside mot Vismunda. Styret tar kontakt med partene for dialog.  Godkjent.

8. Valg.                                                                                                                            
– Leder. Trond Skaug. Gjenvalgt.  1 år.                                                                  
– Nestleder. Svein H Johansen.  Ikke på valg.                                                          
 – Kasserer.  Sigbjørn haug. Ikke på valg.                                                                      
  – Sekretær.  Per T Engen. Gjenvalg. 2 år.                                                                    
 – Styremedlem. Maren S Hagen. Ikke på valg.                                                      

  -Varamedlemmer.   
Oddvar Nereng. Gjenvalg 1 år.  
Kenneth Sollien 1 år.    

–  Revisorer.  
Norun B Hasli. Gjenvalg 1 år.  
Olav Ringsrud. Gjenvalg 1 år.  

–  Valgkomite.  
Birgit Brennhagen. 3 år.    
Morten Bekklund.  2 år.                    
Gunhild Landgraff .  1 år.  

Ved styret. Per T Engen.

Styret, andre tillitsverv og saker fra årsmøtet 2021

Styret:

Leder: Trond Skaug

Per Trygve Engen

Nestleder: Svein Harald Johansen

Sekretær: Per Trygve Engen

Kasserer og regnskapsfører: Sigbjørn Haug

Styremedlem: Maren Sjøli Hagen

Varamedlemmer Oddvar Nereng og Kenneth Sollien

Revisorer: Olav Ringsrud og Norun Beate Hasli

Representant i Fiskeutvalget: Finn Håvard Sveum Røstad

Valgkomiteen: Gunhild Landgraff, Birgit Brennhagen og Morten Bekkelund

Referat og informasjon fra årsmøtet:

Årets årsmøte startet med å minnes Per Kristen Tomter med 1 miutts stillhet.

Da Per Kristen brått gikk bort mistet grunneierlaget en dyktig og engasjert leder gjennom mange år. Per Kristen levde og åndet for lokalt friluftsliv, og vi er takknemlige for den store innsatsen han la ned med tilrettelegging for jakt og friluftsliv i Øvre Snertingdal og Kråkhuggu. Det siste prosjektet han ivret spesielt for var den nye gapahuken ved Storsvarken.

I år var det over 2 år siden forrige årsmøte i grunneierlaget. Under pandemien var det ikke aktuelt å samle folk, og det har vært avholdt kun 2 styremøter. Trond Skaug (valgt nestleder) overtok rollen som leder da Per Kristen gikk bort, og styret har vært operativt. Oppfølging av jakt har fungert som i ordinære år.

Det har ikke blitt utbetalt utbytte for 2019 og 2020, da det er årsmøtet som bestemmer dette. Det ble vedtatt utbetaling for begge år på årsmøtet, og utbytte betales ut så snart som mulig.

Det har vært en del eiendomsoverdragelser i grunneierlagets område. Det bes om at grunneierlaget varsles ved eiendomsoverdragelse, slik at medlemslista oppdateres. I tillegg er det det nye styrets ansvar å oppdatere medlemslista med korrekte personopplysninger.

Årsmelding ble lest opp av Per Trygve Engen, og godkjent.

Regnskapet er revidert og godkjent av revisorene, og ble lest opp av Sigbjørn Haug.

Budsjett for 2022 ble godkjent. Det ble bestemt godtgjørelser og honorarer for tillitsvalgte, og valgt nytt styre og andre tillitsvalgte, som nevnt ovenfor.

Jaktpriser og -tider ble vedtatt uendret.

Neste årsmøte blir vinteren 2021

Korona-situasjonen har gjort det vanskelig å gjennomføre årsmøter. Styret har derfor bestemt at det ikke gjennomføres årsmøte i 2020, og at neste årsmøte holdes vinteren 2021, på vanlig måte i henhold til vedtektene.

Dette medfører at alle vedtak fra forrige årsmøte (2019) fortsatt gjelder: Jaktpriser og jakttider gjelder uendret. Alle medlemmer i tillitsverv fortsetter.

Trond Skaug er nå fungerende leder i Øvre Snertingdal grunneierlag. Han var valgt nestleder i styret, og etter at Per Kristen Tomter gikk bort, overtok han lederrollen fram til neste valg på årsmøte.

Jakttider og priser 2021


Jakttider:

Småvilt, innenbygds jegere*               01.10.-22.12.

Rådyr, innenbygds jegere                 01.10.-22.12.

Rådyrbukk, innenbygds jegere        10.08.-20.09.

Andefugl, ringdue                           21.08.-31.10.

Gås                                                     10.08.-31.10.

*) innenbygds betyr at man må ha adresse innenfor Grunneierlagets område

Fuglejakt er tillatt i grunneierlagets område ved kjøp av småviltkort, men kun uten hund. Gjelder skogsfugl, og innenfor samme jakt-tid.

Priser:

Rådyr, innenbygds jegere                Kr. 600,- (per dyr)

Småvilt, sesong                                 Kr. 1000,-

Småvilt, 3 dager                               Kr. 400,-

Rådyrbukk, innenbygds jegere       Kr. 700,- (per dyr)

Gås, andefugl og ringdue er gratis, med grunneiers samtykke (husk jegeravgiftskortet!)

Elgjakt, voksne dyr:                         Kr. 80,- / kg (inkl. mva)

Elgjakt, kalv:                                      Kr. 75,- / kg (inkl. mva)

Jaktkort fås kjøpt hos følgende styremedlemmer i grunneierlaget:

 Trond Skaug: Tlf.: 97027990

Per Trygve Engen Tlf.: 91738582

Skuddpremier på dyr skutt på grunneierlagets område, utbetales etter framvisning av «labber» til Trond Skaug (tlf. 970 27 990):

Rev                                                       Kr. 250,-

Mår                                                       Kr. 250,-

Kråkefugler                                         Kr. 40,-

Mink                                                    Kr. 100,-

Grevling                                              Kr. 150,-

NB! Vedr. jaktprøver og trening av hunder:

Fortsatt ikke lov til å trene,slippe jakthunder fra 21.08 og frem til jaktstart.

Jaktprøver på både småvilt og storvilt må henvendes og avtales til styret på forhånd.