Jakttider og -priser 2024

Uendrede jakttider, med et tillegg for hjort:

Jakt på hjort starter samme dag som elgjakta, 25. september.

Nye priser på elg:

Kalv- 80kr pr kg

Voksne – 85kr pr kg

Hjort – 80 kr pr kg

Nye priser på jaktkort:

Rådyrbukk – 900 pr kort

Rådyr – 800kr pr kort

Småvilt årskort – 1500kr

Småvilt 3 dagers kort – 500kr

Årsmøte 2024

Årsmøte var på Lindheim 25.04. 2024.

Vanlige årsmøtesaker ble behandlet, regnskap godkjent, og nytt styre valgt.
Det ble dessuten bestemt at alle som skal jakte storvilt, inkludert rådyrbukk på Øvre Snertingdal grunneierlag sitt område SKAL ha minimum 50 pliktskudd.

Nytt styre:

Formann – Trond Skaug

Nestleder – Svein Harald Johansen

Kasserer – Sigbjørn Haug

Sekretær – Jonas Brobakken

Styremedlem – Ole Ludvig Tomter

Fiskeutvalg – Finn Håvard Sveum

Jakttider og priser 2022


Jakttider:

Småvilt, innenbygds jegere*               01.10.-22.12.

Rådyr, innenbygds jegere                 01.10.-22.12.

Rådyrbukk, innenbygds jegere        10.08.-20.09.

Andefugl, ringdue                           21.08.-31.10.

Gås                                                     10.08.-31.10.

*) innenbygds betyr at man må ha adresse innenfor Grunneierlagets område

Fuglejakt er tillatt i grunneierlagets område ved kjøp av småviltkort, men kun uten hund. Gjelder skogsfugl, og innenfor samme jakt-tid.

Priser:

Rådyr, innenbygds jegere                Kr. 600,- (per dyr)

Småvilt, sesong                                 Kr. 1200,-

Småvilt, 3 dager                               Kr. 400,-

Rådyrbukk, innenbygds jegere       Kr. 700,- (per dyr)

Gås, andefugl og ringdue er gratis, med grunneiers samtykke (husk jegeravgiftskortet!)

Elgjakt, voksne dyr:                         Kr. 82,- / kg (inkl. mva)

Elgjakt, kalv:                                      Kr. 77,- / kg (inkl. mva)

Jaktkort fås kjøpt hos følgende styremedlemmer i grunneierlaget:

 Trond Skaug: Tlf.: 97027990

Per Trygve Engen Tlf.: 91738582

Skuddpremier på dyr skutt på grunneierlagets område, utbetales etter framvisning av «labber» til Trond Skaug (tlf. 970 27 990):

Rev                                                       Kr. 250,-

Mår                                                       Kr. 250,-

Kråkefugler                                         Kr. 40,-

Mink                                                    Kr. 100,-

Grevling                                              Kr. 150,-

NB! Vedr. jaktprøver og trening av hunder:

Fortsatt ikke lov til å trene,slippe jakthunder fra 21.08 og frem til jaktstart.

Jaktprøver på både småvilt og storvilt må henvendes og avtales til styret på forhånd.

Referat fra årsmøtet 2022 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.

2. Årsmelding og Regnskap. Opplest av revisor og godkjent.

3. Årsmelding fiskeutvalg. Finnes ingen i år. Finn Håvard Sveum er Øvre Snertingdal Grunneierlag sin representant i fiskeutvalget. Kommet inn et spørsmål om ny samarbeidsavtale mellom Øvre.gr lag og Snertingdal JFF. Forslag til ny avtale er ikke utarbeidet enda. Årsmøtet går for å styre dette selv inntil videre. Godkjent.

4. Disponering av overskudd. Utbetaling i år blir for siste 3 åra. Godkjent.

5. Priser på jakt. Storvilt tar en økning på 2 kr pr. kg. 77 kr pr kg for kalv.  82 kr pr. kg for voksne. Godkjent.  Småvilt går for en økning på 200 kr for årskortet. Denne er da på 1200 kr. Godkjent. Andre priser er uendret

6. Fastsetting av godtgjørelser. Uendret. Godkjent.

7. Evt.                                                                                                                           
– Forslag om å undersøke muligheter for oppføring av en gapahuk ve Laugen. Samt bade og fiskeplass. Styret jobber videre med dette opp mot grunneiere og evt. kommunen ved interesse. Godkjent.                                              
 –  Snertingdal rovviltlag har kommet med forslag til kontrakt ang. jakting av rovvilt på grunneierelagets grunn. Godkjent og underskrevet.                  
– Årsmøtet støtter Kråkhuggu jaktlag  i å finne en løsning sammen med Biri grunneierlag og Viltnemnda om et forslag til makeskifte på teigene Lønnum og Ambjør i bakside mot Vismunda. Styret tar kontakt med partene for dialog.  Godkjent.

8. Valg.                                                                                                                            
– Leder. Trond Skaug. Gjenvalgt.  1 år.                                                                  
– Nestleder. Svein H Johansen.  Ikke på valg.                                                          
 – Kasserer.  Sigbjørn haug. Ikke på valg.                                                                      
  – Sekretær.  Per T Engen. Gjenvalg. 2 år.                                                                    
 – Styremedlem. Maren Schjøll Hagen. Ikke på valg.                                                      

  -Varamedlemmer.   
Oddvar Nereng. Gjenvalg 1 år.  
Kenneth Sollien 1 år.    
– Fiskeutvalget: Finn Håvar Sveum
–  Revisorer.  
Norun B Hasli. Gjenvalg 1 år.  
Olav Ringsrud. Gjenvalg 1 år.  

–  Valgkomite.  
Birgit Brennhagen. 3 år.    
Morten Bekklund.  2 år.                    
Gunhild Landgraff .  1 år.  

Ved styret. Per T Engen.

DRIFTSPLAN FOR FISK I 13 VANN I SNERTINGDALEN. 2017 – 2021

Ønsker du å fiske, kan det kjøpes fiskekort (Gjøvik-kortet) på nett, iNatur (sms), eller på YX eller Coop. Det er grunneierne som har ansvaret for å utarbeide driftsplaner for et vassdrag. I dette tilfellet var det Fiskeutvalget for utmarkslagene i Snertingdalen som tok initiativ til å starte arbeidet med driftsplanen.

Nordre Onsrudvatnet, Søndre Onsrudvatnet, Ausa, Langvatnet, Bergevatnet, Røstadvatnet, Lunken, Lauga, Storsvarken, Åbbortjernet, Sørålsettjernet, Skonnolstjernet, Nittåstjernet.

Les hele planen her:  DRIFTSPLAN FOR FISK. snertingdal