Styret, andre tillitsverv og saker fra årsmøtet 2021

Styret:

Leder: Trond Skaug

Per Trygve Engen

Nestleder: Svein Harald Johansen

Sekretær: Per Trygve Engen

Kasserer og regnskapsfører: Sigbjørn Haug

Styremedlem: Maren Sjøli Hagen

Varamedlemmer Oddvar Nereng og Kenneth Sollien

Revisorer: Olav Ringsrud og Norun Beate Hasli

Representant i Fiskeutvalget: Finn Håvard Sveum Røstad

Valgkomiteen: Gunhild Landgraff, Birgit Brennhagen og Morten Bekkelund

Referat og informasjon fra årsmøtet:

Årets årsmøte startet med å minnes Per Kristen Tomter med 1 miutts stillhet.

Da Per Kristen brått gikk bort mistet grunneierlaget en dyktig og engasjert leder gjennom mange år. Per Kristen levde og åndet for lokalt friluftsliv, og vi er takknemlige for den store innsatsen han la ned med tilrettelegging for jakt og friluftsliv i Øvre Snertingdal og Kråkhuggu. Det siste prosjektet han ivret spesielt for var den nye gapahuken ved Storsvarken.

I år var det over 2 år siden forrige årsmøte i grunneierlaget. Under pandemien var det ikke aktuelt å samle folk, og det har vært avholdt kun 2 styremøter. Trond Skaug (valgt nestleder) overtok rollen som leder da Per Kristen gikk bort, og styret har vært operativt. Oppfølging av jakt har fungert som i ordinære år.

Det har ikke blitt utbetalt utbytte for 2019 og 2020, da det er årsmøtet som bestemmer dette. Det ble vedtatt utbetaling for begge år på årsmøtet, og utbytte betales ut så snart som mulig.

Det har vært en del eiendomsoverdragelser i grunneierlagets område. Det bes om at grunneierlaget varsles ved eiendomsoverdragelse, slik at medlemslista oppdateres. I tillegg er det det nye styrets ansvar å oppdatere medlemslista med korrekte personopplysninger.

Årsmelding ble lest opp av Per Trygve Engen, og godkjent.

Regnskapet er revidert og godkjent av revisorene, og ble lest opp av Sigbjørn Haug.

Budsjett for 2022 ble godkjent. Det ble bestemt godtgjørelser og honorarer for tillitsvalgte, og valgt nytt styre og andre tillitsvalgte, som nevnt ovenfor.

Jaktpriser og -tider ble vedtatt uendret.

Neste årsmøte blir vinteren 2021

Korona-situasjonen har gjort det vanskelig å gjennomføre årsmøter. Styret har derfor bestemt at det ikke gjennomføres årsmøte i 2020, og at neste årsmøte holdes vinteren 2021, på vanlig måte i henhold til vedtektene.

Dette medfører at alle vedtak fra forrige årsmøte (2019) fortsatt gjelder: Jaktpriser og jakttider gjelder uendret. Alle medlemmer i tillitsverv fortsetter.

Trond Skaug er nå fungerende leder i Øvre Snertingdal grunneierlag. Han var valgt nestleder i styret, og etter at Per Kristen Tomter gikk bort, overtok han lederrollen fram til neste valg på årsmøte.

Jakttider og priser 2021


Jakttider:

Småvilt, innenbygds jegere*               01.10.-22.12.

Rådyr, innenbygds jegere                 01.10.-22.12.

Rådyrbukk, innenbygds jegere        10.08.-20.09.

Andefugl, ringdue                           21.08.-31.10.

Gås                                                     10.08.-31.10.

*) innenbygds betyr at man må ha adresse innenfor Grunneierlagets område

Fuglejakt er tillatt i grunneierlagets område ved kjøp av småviltkort, men kun uten hund. Gjelder skogsfugl, og innenfor samme jakt-tid.

Priser:

Rådyr, innenbygds jegere                Kr. 600,- (per dyr)

Småvilt, sesong                                 Kr. 1000,-

Småvilt, 3 dager                               Kr. 400,-

Rådyrbukk, innenbygds jegere       Kr. 700,- (per dyr)

Gås, andefugl og ringdue er gratis, med grunneiers samtykke (husk jegeravgiftskortet!)

Elgjakt, voksne dyr:                         Kr. 80,- / kg (inkl. mva)

Elgjakt, kalv:                                      Kr. 75,- / kg (inkl. mva)

Jaktkort fås kjøpt hos følgende styremedlemmer i grunneierlaget:

 Trond Skaug: Tlf.: 97027990

Per Trygve Engen Tlf.: 91738582

Skuddpremier på dyr skutt på grunneierlagets område, utbetales etter framvisning av «labber» til Trond Skaug (tlf. 970 27 990):

Rev                                                       Kr. 250,-

Mår                                                       Kr. 250,-

Kråkefugler                                         Kr. 40,-

Mink                                                    Kr. 100,-

Grevling                                              Kr. 150,-

NB! Vedr. jaktprøver og trening av hunder:

Fortsatt ikke lov til å trene,slippe jakthunder fra 21.08 og frem til jaktstart.

Jaktprøver på både småvilt og storvilt må henvendes og avtales til styret på forhånd.

JAKTTIDER og JAKTPRISER 2017

Jakttider:

Småvilt, innenbygds jegere               01.10.-22.12.

Rådyr, innenbygds jegere                 01.10.-22.12.

Rådyrbukk, innenbygds jegere        10.08.-20.09.

Andefugl, ringdue                           21.08.-31.10.

Gås                                                     10.08.-31.10.

Priser:

Rådyr, innenbygds jegere                Kr. 600,- (per dyr)

Småvilt, sesong                                Kr. 1000,-

Småvilt, 3 dager                               Kr. 400,-

Rådyrbukk, innenbygds jegere       Kr. 700,- (per dyr)

Gås, andefugl og ringdue er gratis, med grunneiers samtykke (husk jegeravgiftskortet!)

Elgjakt, voksne dyr:                         Kr. 77,- / kg (inkl. mva)

Elgjakt, kalv:                                      Kr. 72,- / kg (inkl. mva)

Jaktkort fås kjøpt direkte av styret i grunneierlaget:

 Ingebjørg m: 41594220

Trond m: 97027990, Per Trygve m: 91738582, Svein Harald m: 91101175

Skuddpremier på dyr skutt på grunneierlagets område:

Rev                                                       Kr. 250,-

Mår                                                       Kr. 250,-

Kråkefugler                                         Kr. 40,-

Mink                                                    Kr. 100,-

Grevling                                              Kr. 150,-

ÅRSMØTE 2017 og KONTAKTINFO TIL STYRET

Årsmøte ble avholdt på Lindheim 23.03.2017.

Årsmelding og regnskap for grunneierlaget og fiskeutvalget ble lest opp og godkjent.

Her kan nevnes: Alle tre grunneierlagene i Snertingdal har i 2016 avsluttet arbeidet med en felles «Driftsplan for fisk i 13 vann i Snertingdalen. 2017-2021.» Planen viser en analyse av vannkvalitet, tilstand og fiskeslag , og har med en tiltaksplan. Det er trykt opp noen eksemplarer som kan lånes ved henvendelse til styret. Det er også mulig å få en pdf av planen tilsendt på epost. Representanter fra Øvre Snertingdal Grunneierlag har vært Trond Eggen og Per Kristen Tomter.

4. Disponering av overskudd: Kr. 200,- pr.andel.

5. Fastsetting av priser på jakta og jakttider:

  • Årskort småvilt økes med 200,- opp til 1000,-, ellers uendret.
  • Forslag om utvidelse av storviltjakta til årsmøte i Gjøvik Bestandsplanområde. Resultat: Det ble bestemt utvidelse med 14 dager i hele Gjøvik kommune, samt at det bare skal skytes kalv/ungdyr i den forlengede perioden. Skyting av voksne dyr blir sett på som feilskyting og straffes etter gjeldende regler.

6. Fastsetting av eventuelle godtgjørelser. Godkjent.

7. Innkomne saker. Kommet inn en søknad på elgjakt. Godkjent.

8. Valg. Valgkomiteen har bestått av Gunnar Nordby og Siv Margareth Øverstad.

Leder: Per Kristen Tomter. 

Nestleder: Trond Skaug. Tlf.97027990

Kasserer: Ingebjørg Felde. Tlf. 41594220  / Regnskapsfører: Sigbjørn Haug Tlf.98065556

Sekretær: Per Trygve Engen. Tlf. 91738582

Styremedlem: Svein Harald Johansen. Tlf. 91101175

Varamedlem: Kenneth Sollien

Revisorer: Knut Erling Sveum og Olav Ringsrud

Fiskeutvalget: Trond Eggen

 

9. Eventuelt :

  • Fortsette samarbeidet med Gjøvik Bestandstandsplansområde ett år til
  • Fortsette med å utvikle hjemmesida
  • Fortsette å samle inn mailadresser

Referent: Per T. Engen.