Jakttider og priser 2023

Jakttider:

Småvilt, innenbygds jegere*               01.10.-22.12.

Rådyr, innenbygds jegere                 01.10.-22.12.

Rådyrbukk, innenbygds jegere        10.08.-20.09.

Andefugl, ringdue                           21.08.-31.10.

Gås                                                     10.08.-31.10.

*) innenbygds betyr at man må ha adresse innenfor Grunneierlagets område

Fuglejakt er tillatt i grunneierlagets område ved kjøp av småviltkort, men kun uten hund. Gjelder skogsfugl, og innenfor samme jakt-tid.

Priser:

Rådyr, innenbygds jegere                Kr. 600,- (per dyr)

Småvilt, sesong                                 Kr. 1200,-

Småvilt, 3 dager                               Kr. 400,-

Rådyrbukk, innenbygds jegere       Kr. 700,- (per dyr)

Gås, andefugl og ringdue er gratis, med grunneiers samtykke (husk jegeravgiftskortet!)

Elgjakt, voksne dyr:                         Kr. 82,- / kg (inkl. mva)

Elgjakt, kalv:                                      Kr. 77,- / kg (inkl. mva)

Jaktkort fås kjøpt hos følgende styremedlemmer i grunneierlaget:

 Trond Skaug: Tlf.: 970 27 990

Per Trygve Engen Tlf.: 917 38 582

Svein Harald Johansen: Tlf.: 911 01 175

Skuddpremier på dyr skutt på grunneierlagets område, utbetales etter framvisning av «labber» til Trond Skaug (tlf. 970 27 990):

Rev                                                       Kr. 250,-

Mår                                                       Kr. 250,-

Kråkefugler                                         Kr. 40,-

Mink                                                    Kr. 100,-

Grevling                                              Kr. 150,-

NB! Vedr. jaktprøver og trening av hunder:

Fortsatt ikke lov til å trene,slippe jakthunder fra 21.08 og frem til jaktstart.

Jaktprøver på både småvilt og storvilt må henvendes og avtales til styret på forhånd.

Referat fra årsmøtet 2023

På Lindheim 27. april 2023.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.

2. Årsmelding og Regnskap. Opplest og godkjent.

I 2022 har styret satt i gang to prosjekter for tilrettelegging for friluftsliv: Ny gapahuk ved Laugen og rydding av fiske- og badeplass ved Sprengebrua. Arbeidet fortsetter med samarbeid med grunneier og kommunen. Ny avtale mellom grunneierlagene og Jeger og Fisk om rydding / dugnadsarbeid er snart på plass. Grunneierlaget støtter fortsatt arbeidet for makeskifte mellom Lønnum og Ambjør i Kråkhuggu.

Elgjakt: Det ble søkt om 12 dyr, men tildelingen ble på 11 dyr. Det ble avslag på søknad om tilleggsdyr. Det ble i 2022 startet opp ny driftsplan for elgforvaltning i Gjøvik BPO. Ny modell skal prøves ut, der det skilles mer på store og små dyr, og der okser spares. Målet er større og mer robuste dyr. For jaktlagene og grunneierlagene betyr det mindre kvoter og inntekter en periode.

Utbetaling til medlemmene for siste 3 åra i 2022. Mindre jaktinntekter kan føre til mindre medlemsutbetaling. Styret følger med.

3. Årsmelding fiskeutvalg. Finn Håvar Sveum er Øvre Snertingdal Grunneierlag sin representant i fiskeutvalget. Ingen årsmelding i år. Ny samarbeidsavtale mellom Øvre.gr lag og Snertingdal JFF er snart klar. Fiskeutvalgets økonomi tillater å sette igang til tak. Forslag kan formidles til Finn Håvar Sveum.

4. Disponering av overskudd. Uendret. Godkjent. Varslet nedgang i jaktinntekter kan føre til mindre medlemsutbetaling.

5. Priser på jakt og jakttider uendret. Se oppdatert informasjon her på hjemmesida under «Jakt»! Godkjent.

6. Fastsetting av godtgjørelser. Uendret. Godkjent    

7. Eventuelt. Forespørsel om hjemmesidesamarbeid med de andre grunneierlagene i dala. Det vil være en link til vår hjemmesida på den nye «snertingdal.no». På den måten har vi kontroll over vår egen hjemmeside samtidig som vi er synlige sammen med de andre grunneierlagene. Snertingdal.no er tenkt som ei hjemmeside som samler all informasjon om Snertingdal.    Godkjent.                           

8. Valg.                                                                                                                            
– Leder. Trond Skaug. Gjenvalgt.  1 år.                                                                  
– Nestleder. Svein Harald Johansen.  Gjenvalgt. 2 år                                                    
 – Kasserer.  Sigbjørn Haug. Gjenvalgt. 2 år                                                                            
  – Sekretær.  Per Trygve Engen. Gjenvalgt. 2 år.                                                                    
 – Styremedlem. Ole Ludvig Tomter. Ny. 2 år                                                

  -Varamedlemmer.   
Oddvar Nereng. Gjenvalgt 1 år.  
Kenneth Sollien. Gjenvalgt 1 år.    

–  Revisorer.  
Norun B Hasli. Gjenvalgt 1 år.  
Olav Ringsrud. Gjenvalgt 1 år.  

–  Valgkomite.  
Birgit Brennhagen. 2 år gjenstår.    
Morten Bekklund.  1 år gjenstår.                    
Harald Udahl, ny. 3 år

–  Representant fiskeutvalget.
Finn Håvar Sveum. Gjenvalgt. 2 år.

Styret, andre tillitsverv og saker fra årsmøtet 2021

Styret:

Leder: Trond Skaug

Per Trygve Engen

Nestleder: Svein Harald Johansen

Sekretær: Per Trygve Engen

Kasserer og regnskapsfører: Sigbjørn Haug

Styremedlem: Maren Sjøli Hagen

Varamedlemmer Oddvar Nereng og Kenneth Sollien

Revisorer: Olav Ringsrud og Norun Beate Hasli

Representant i Fiskeutvalget: Finn Håvard Sveum Røstad

Valgkomiteen: Gunhild Landgraff, Birgit Brennhagen og Morten Bekkelund

Referat og informasjon fra årsmøtet:

Årets årsmøte startet med å minnes Per Kristen Tomter med 1 miutts stillhet.

Da Per Kristen brått gikk bort mistet grunneierlaget en dyktig og engasjert leder gjennom mange år. Per Kristen levde og åndet for lokalt friluftsliv, og vi er takknemlige for den store innsatsen han la ned med tilrettelegging for jakt og friluftsliv i Øvre Snertingdal og Kråkhuggu. Det siste prosjektet han ivret spesielt for var den nye gapahuken ved Storsvarken.

I år var det over 2 år siden forrige årsmøte i grunneierlaget. Under pandemien var det ikke aktuelt å samle folk, og det har vært avholdt kun 2 styremøter. Trond Skaug (valgt nestleder) overtok rollen som leder da Per Kristen gikk bort, og styret har vært operativt. Oppfølging av jakt har fungert som i ordinære år.

Det har ikke blitt utbetalt utbytte for 2019 og 2020, da det er årsmøtet som bestemmer dette. Det ble vedtatt utbetaling for begge år på årsmøtet, og utbytte betales ut så snart som mulig.

Det har vært en del eiendomsoverdragelser i grunneierlagets område. Det bes om at grunneierlaget varsles ved eiendomsoverdragelse, slik at medlemslista oppdateres. I tillegg er det det nye styrets ansvar å oppdatere medlemslista med korrekte personopplysninger.

Årsmelding ble lest opp av Per Trygve Engen, og godkjent.

Regnskapet er revidert og godkjent av revisorene, og ble lest opp av Sigbjørn Haug.

Budsjett for 2022 ble godkjent. Det ble bestemt godtgjørelser og honorarer for tillitsvalgte, og valgt nytt styre og andre tillitsvalgte, som nevnt ovenfor.

Jaktpriser og -tider ble vedtatt uendret.

Neste årsmøte blir vinteren 2021

Korona-situasjonen har gjort det vanskelig å gjennomføre årsmøter. Styret har derfor bestemt at det ikke gjennomføres årsmøte i 2020, og at neste årsmøte holdes vinteren 2021, på vanlig måte i henhold til vedtektene.

Dette medfører at alle vedtak fra forrige årsmøte (2019) fortsatt gjelder: Jaktpriser og jakttider gjelder uendret. Alle medlemmer i tillitsverv fortsetter.

Trond Skaug er nå fungerende leder i Øvre Snertingdal grunneierlag. Han var valgt nestleder i styret, og etter at Per Kristen Tomter gikk bort, overtok han lederrollen fram til neste valg på årsmøte.

Jakttider og priser 2021


Jakttider:

Småvilt, innenbygds jegere*               01.10.-22.12.

Rådyr, innenbygds jegere                 01.10.-22.12.

Rådyrbukk, innenbygds jegere        10.08.-20.09.

Andefugl, ringdue                           21.08.-31.10.

Gås                                                     10.08.-31.10.

*) innenbygds betyr at man må ha adresse innenfor Grunneierlagets område

Fuglejakt er tillatt i grunneierlagets område ved kjøp av småviltkort, men kun uten hund. Gjelder skogsfugl, og innenfor samme jakt-tid.

Priser:

Rådyr, innenbygds jegere                Kr. 600,- (per dyr)

Småvilt, sesong                                 Kr. 1000,-

Småvilt, 3 dager                               Kr. 400,-

Rådyrbukk, innenbygds jegere       Kr. 700,- (per dyr)

Gås, andefugl og ringdue er gratis, med grunneiers samtykke (husk jegeravgiftskortet!)

Elgjakt, voksne dyr:                         Kr. 80,- / kg (inkl. mva)

Elgjakt, kalv:                                      Kr. 75,- / kg (inkl. mva)

Jaktkort fås kjøpt hos følgende styremedlemmer i grunneierlaget:

 Trond Skaug: Tlf.: 97027990

Per Trygve Engen Tlf.: 91738582

Skuddpremier på dyr skutt på grunneierlagets område, utbetales etter framvisning av «labber» til Trond Skaug (tlf. 970 27 990):

Rev                                                       Kr. 250,-

Mår                                                       Kr. 250,-

Kråkefugler                                         Kr. 40,-

Mink                                                    Kr. 100,-

Grevling                                              Kr. 150,-

NB! Vedr. jaktprøver og trening av hunder:

Fortsatt ikke lov til å trene,slippe jakthunder fra 21.08 og frem til jaktstart.

Jaktprøver på både småvilt og storvilt må henvendes og avtales til styret på forhånd.

JAKTTIDER og JAKTPRISER 2017

Jakttider:

Småvilt, innenbygds jegere               01.10.-22.12.

Rådyr, innenbygds jegere                 01.10.-22.12.

Rådyrbukk, innenbygds jegere        10.08.-20.09.

Andefugl, ringdue                           21.08.-31.10.

Gås                                                     10.08.-31.10.

Priser:

Rådyr, innenbygds jegere                Kr. 600,- (per dyr)

Småvilt, sesong                                Kr. 1000,-

Småvilt, 3 dager                               Kr. 400,-

Rådyrbukk, innenbygds jegere       Kr. 700,- (per dyr)

Gås, andefugl og ringdue er gratis, med grunneiers samtykke (husk jegeravgiftskortet!)

Elgjakt, voksne dyr:                         Kr. 77,- / kg (inkl. mva)

Elgjakt, kalv:                                      Kr. 72,- / kg (inkl. mva)

Jaktkort fås kjøpt direkte av styret i grunneierlaget:

 Ingebjørg m: 41594220

Trond m: 97027990, Per Trygve m: 91738582, Svein Harald m: 91101175

Skuddpremier på dyr skutt på grunneierlagets område:

Rev                                                       Kr. 250,-

Mår                                                       Kr. 250,-

Kråkefugler                                         Kr. 40,-

Mink                                                    Kr. 100,-

Grevling                                              Kr. 150,-