DRIFTSPLAN FOR FISK I 13 VANN I SNERTINGDALEN. 2017 – 2021

Det er grunneierne som har ansvaret for å utarbeide driftsplaner for et vassdrag. I dette tilfellet var det Fiskeutvalget for utmarkslagene i Snertingdalen som tok initiativ til å starte arbeidet med driftsplanen.

Nordre Onsrudvatnet, Søndre Onsrudvatnet, Ausa, Langvatnet, Bergevatnet, Røstadvatnet, Lunken, Lauga, Storsvarken, Åbbortjernet, Sørålsettjernet, Skonnolstjernet, Nittåstjernet.

Les hele planen her:  DRIFTSPLAN FOR FISK. snertingdal