ÅRSMØTE 2017 og KONTAKTINFO TIL STYRET

Årsmøte ble avholdt på Lindheim 23.03.2017.

Årsmelding og regnskap for grunneierlaget og fiskeutvalget ble lest opp og godkjent.

Her kan nevnes: Alle tre grunneierlagene i Snertingdal har i 2016 avsluttet arbeidet med en felles «Driftsplan for fisk i 13 vann i Snertingdalen. 2017-2021.» Planen viser en analyse av vannkvalitet, tilstand og fiskeslag , og har med en tiltaksplan. Det er trykt opp noen eksemplarer som kan lånes ved henvendelse til styret. Det er også mulig å få en pdf av planen tilsendt på epost. Representanter fra Øvre Snertingdal Grunneierlag har vært Trond Eggen og Per Kristen Tomter.

4. Disponering av overskudd: Kr. 200,- pr.andel.

5. Fastsetting av priser på jakta og jakttider:

  • Årskort småvilt økes med 200,- opp til 1000,-, ellers uendret.
  • Forslag om utvidelse av storviltjakta til årsmøte i Gjøvik Bestandsplanområde. Resultat: Det ble bestemt utvidelse med 14 dager i hele Gjøvik kommune, samt at det bare skal skytes kalv/ungdyr i den forlengede perioden. Skyting av voksne dyr blir sett på som feilskyting og straffes etter gjeldende regler.

6. Fastsetting av eventuelle godtgjørelser. Godkjent.

7. Innkomne saker. Kommet inn en søknad på elgjakt. Godkjent.

8. Valg. Valgkomiteen har bestått av Gunnar Nordby og Siv Margareth Øverstad.

Leder: Per Kristen Tomter. 

Nestleder: Trond Skaug. Tlf.97027990

Kasserer: Ingebjørg Felde. Tlf. 41594220  / Regnskapsfører: Sigbjørn Haug Tlf.98065556

Sekretær: Per Trygve Engen. Tlf. 91738582

Styremedlem: Svein Harald Johansen. Tlf. 91101175

Varamedlem: Kenneth Sollien

Revisorer: Knut Erling Sveum og Olav Ringsrud

Fiskeutvalget: Trond Eggen

 

9. Eventuelt :

  • Fortsette samarbeidet med Gjøvik Bestandstandsplansområde ett år til
  • Fortsette med å utvikle hjemmesida
  • Fortsette å samle inn mailadresser

Referent: Per T. Engen.