Innkalling til årsmøte Lindheim Man. 25.04.22. kl 19.00Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Årsmelding og regnskap.

3. Årsmelding og regnskap fiskeutvalget.

4. Disponering av overskudd.

5. Fastsetting av priser og jakttider.

6. Fastsetting av evt. godtgjørelser.

7. Innkomne saker.

8. Eventuelt.

9. Valg.

Bevertning.

Velkommen til årsmøtet.

Styret