JAKTTIDER og JAKTPRISER 2017

Jakttider:

Småvilt, innenbygds jegere               01.10.-22.12.

Rådyr, innenbygds jegere                 01.10.-22.12.

Rådyrbukk, innenbygds jegere        10.08.-20.09.

Andefugl, ringdue                           21.08.-31.10.

Gås                                                     10.08.-31.10.

Priser:

Rådyr, innenbygds jegere                Kr. 600,- (per dyr)

Småvilt, sesong                                Kr. 1000,-

Småvilt, 3 dager                               Kr. 400,-

Rådyrbukk, innenbygds jegere       Kr. 700,- (per dyr)

Gås, andefugl og ringdue er gratis, med grunneiers samtykke (husk jegeravgiftskortet!)

Elgjakt, voksne dyr:                         Kr. 77,- / kg (inkl. mva)

Elgjakt, kalv:                                      Kr. 72,- / kg (inkl. mva)

Jaktkort fås kjøpt direkte av styret i grunneierlaget:

 Ingebjørg m: 41594220

Trond m: 97027990, Per Trygve m: 91738582, Svein Harald m: 91101175

Skuddpremier på dyr skutt på grunneierlagets område:

Rev                                                       Kr. 250,-

Mår                                                       Kr. 250,-

Kråkefugler                                         Kr. 40,-

Mink                                                    Kr. 100,-

Grevling                                              Kr. 150,-