Styret og andre tillitsverv ihht. årsmøte 2019

Styret:

Leder (valgt nestleder)  Trond Skaug

Sekretær Per Trygve Engen

Styremedlem (kasserer) Ingebjørg Felde

Styremedlem Siv M. Øverstad

Varamedlemmer Oddvar Nereng og Kenneth Sollien

Regnskapsfører Sigbjørn Haug

Revisorer Olav Ringsrud og Finn Håvard Sveum

Repr. Fiskeutvalget Trond Eggen

Valgkomiteen Gunnar Nordby og Gunhild Landgraff