Neste årsmøte blir vinteren 2021

Korona-situasjonen har gjort det vanskelig å gjennomføre årsmøter. Styret har derfor bestemt at det ikke gjennomføres årsmøte i 2020, og at neste årsmøte holdes vinteren 2021, på vanlig måte i henhold til vedtektene.

Dette medfører at alle vedtak fra forrige årsmøte (2019) fortsatt gjelder: Jaktpriser og jakttider gjelder uendret. Alle medlemmer i tillitsverv fortsetter.

Trond Skaug er nå fungerende leder i Øvre Snertingdal grunneierlag. Han var valgt nestleder i styret, og etter at Per Kristen Tomter gikk bort, overtok han lederrollen fram til neste valg på årsmøte.