Jakttider og priser 2021


Jakttider:

Småvilt, innenbygds jegere*               01.10.-22.12.

Rådyr, innenbygds jegere                 01.10.-22.12.

Rådyrbukk, innenbygds jegere        10.08.-20.09.

Andefugl, ringdue                           21.08.-31.10.

Gås                                                     10.08.-31.10.

*) innenbygds betyr at man må ha adresse innenfor Grunneierlagets område

Fuglejakt er tillatt i grunneierlagets område ved kjøp av småviltkort, men kun uten hund. Gjelder skogsfugl, og innenfor samme jakt-tid.

Priser:

Rådyr, innenbygds jegere                Kr. 600,- (per dyr)

Småvilt, sesong                                 Kr. 1000,-

Småvilt, 3 dager                               Kr. 400,-

Rådyrbukk, innenbygds jegere       Kr. 700,- (per dyr)

Gås, andefugl og ringdue er gratis, med grunneiers samtykke (husk jegeravgiftskortet!)

Elgjakt, voksne dyr:                         Kr. 80,- / kg (inkl. mva)

Elgjakt, kalv:                                      Kr. 75,- / kg (inkl. mva)

Jaktkort fås kjøpt hos følgende styremedlemmer i grunneierlaget:

 Trond Skaug: Tlf.: 97027990

Per Trygve Engen Tlf.: 91738582

Skuddpremier på dyr skutt på grunneierlagets område, utbetales etter framvisning av «labber» til Trond Skaug (tlf. 970 27 990):

Rev                                                       Kr. 250,-

Mår                                                       Kr. 250,-

Kråkefugler                                         Kr. 40,-

Mink                                                    Kr. 100,-

Grevling                                              Kr. 150,-

NB! Vedr. jaktprøver og trening av hunder:

Fortsatt ikke lov til å trene,slippe jakthunder fra 21.08 og frem til jaktstart.

Jaktprøver på både småvilt og storvilt må henvendes og avtales til styret på forhånd.

Jakttider og priser 2018

Uendrede jaktider for både småvilt og storvilt.

Uendrede priser på jaktkort.

Fortsatt ikke lov til å trene,slippe jakthunder fra 21.08 og frem til jaktstart.

Jaktprøver på både småvilt og storvilt må henvendes og avtales til styret på forhånd.

Skuddpremier uendret og skutt vilt vises til Trond Skaug

Jaktkort fås kjøpt hos styrets medlemmer :

Trond Skaug : 97027990

Ingebjørg  Felde : 41594220

Per T Engen : 91738582

 

DRIFTSPLAN FOR FISK I 13 VANN I SNERTINGDALEN. 2017 – 2021

Ønsker du å fiske, kan det kjøpes fiskekort (Gjøvik-kortet) på nett, iNatur (sms), eller på YX eller Coop. Det er grunneierne som har ansvaret for å utarbeide driftsplaner for et vassdrag. I dette tilfellet var det Fiskeutvalget for utmarkslagene i Snertingdalen som tok initiativ til å starte arbeidet med driftsplanen.

Nordre Onsrudvatnet, Søndre Onsrudvatnet, Ausa, Langvatnet, Bergevatnet, Røstadvatnet, Lunken, Lauga, Storsvarken, Åbbortjernet, Sørålsettjernet, Skonnolstjernet, Nittåstjernet.

Les hele planen her:  DRIFTSPLAN FOR FISK. snertingdal

JAKTTIDER og JAKTPRISER 2017

Jakttider:

Småvilt, innenbygds jegere               01.10.-22.12.

Rådyr, innenbygds jegere                 01.10.-22.12.

Rådyrbukk, innenbygds jegere        10.08.-20.09.

Andefugl, ringdue                           21.08.-31.10.

Gås                                                     10.08.-31.10.

Priser:

Rådyr, innenbygds jegere                Kr. 600,- (per dyr)

Småvilt, sesong                                Kr. 1000,-

Småvilt, 3 dager                               Kr. 400,-

Rådyrbukk, innenbygds jegere       Kr. 700,- (per dyr)

Gås, andefugl og ringdue er gratis, med grunneiers samtykke (husk jegeravgiftskortet!)

Elgjakt, voksne dyr:                         Kr. 77,- / kg (inkl. mva)

Elgjakt, kalv:                                      Kr. 72,- / kg (inkl. mva)

Jaktkort fås kjøpt direkte av styret i grunneierlaget:

 Ingebjørg m: 41594220

Trond m: 97027990, Per Trygve m: 91738582, Svein Harald m: 91101175

Skuddpremier på dyr skutt på grunneierlagets område:

Rev                                                       Kr. 250,-

Mår                                                       Kr. 250,-

Kråkefugler                                         Kr. 40,-

Mink                                                    Kr. 100,-

Grevling                                              Kr. 150,-

ÅRSMØTE 2017 og KONTAKTINFO TIL STYRET

Årsmøte ble avholdt på Lindheim 23.03.2017.

Årsmelding og regnskap for grunneierlaget og fiskeutvalget ble lest opp og godkjent.

Her kan nevnes: Alle tre grunneierlagene i Snertingdal har i 2016 avsluttet arbeidet med en felles «Driftsplan for fisk i 13 vann i Snertingdalen. 2017-2021.» Planen viser en analyse av vannkvalitet, tilstand og fiskeslag , og har med en tiltaksplan. Det er trykt opp noen eksemplarer som kan lånes ved henvendelse til styret. Det er også mulig å få en pdf av planen tilsendt på epost. Representanter fra Øvre Snertingdal Grunneierlag har vært Trond Eggen og Per Kristen Tomter.

4. Disponering av overskudd: Kr. 200,- pr.andel.

5. Fastsetting av priser på jakta og jakttider:

  • Årskort småvilt økes med 200,- opp til 1000,-, ellers uendret.
  • Forslag om utvidelse av storviltjakta til årsmøte i Gjøvik Bestandsplanområde. Resultat: Det ble bestemt utvidelse med 14 dager i hele Gjøvik kommune, samt at det bare skal skytes kalv/ungdyr i den forlengede perioden. Skyting av voksne dyr blir sett på som feilskyting og straffes etter gjeldende regler.

6. Fastsetting av eventuelle godtgjørelser. Godkjent.

7. Innkomne saker. Kommet inn en søknad på elgjakt. Godkjent.

8. Valg. Valgkomiteen har bestått av Gunnar Nordby og Siv Margareth Øverstad.

Leder: Per Kristen Tomter. 

Nestleder: Trond Skaug. Tlf.97027990

Kasserer: Ingebjørg Felde. Tlf. 41594220  / Regnskapsfører: Sigbjørn Haug Tlf.98065556

Sekretær: Per Trygve Engen. Tlf. 91738582

Styremedlem: Svein Harald Johansen. Tlf. 91101175

Varamedlem: Kenneth Sollien

Revisorer: Knut Erling Sveum og Olav Ringsrud

Fiskeutvalget: Trond Eggen

 

9. Eventuelt :

  • Fortsette samarbeidet med Gjøvik Bestandstandsplansområde ett år til
  • Fortsette med å utvikle hjemmesida
  • Fortsette å samle inn mailadresser

Referent: Per T. Engen.