Referat fra årsmøtet 2023

På Lindheim 27. april 2023.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.

2. Årsmelding og Regnskap. Opplest og godkjent.

I 2022 har styret satt i gang to prosjekter for tilrettelegging for friluftsliv: Ny gapahuk ved Laugen og rydding av fiske- og badeplass ved Sprengebrua. Arbeidet fortsetter med samarbeid med grunneier og kommunen. Ny avtale mellom grunneierlagene og Jeger og Fisk om rydding / dugnadsarbeid er snart på plass. Grunneierlaget støtter fortsatt arbeidet for makeskifte mellom Lønnum og Ambjør i Kråkhuggu.

Elgjakt: Det ble søkt om 12 dyr, men tildelingen ble på 11 dyr. Det ble avslag på søknad om tilleggsdyr. Det ble i 2022 startet opp ny driftsplan for elgforvaltning i Gjøvik BPO. Ny modell skal prøves ut, der det skilles mer på store og små dyr, og der okser spares. Målet er større og mer robuste dyr. For jaktlagene og grunneierlagene betyr det mindre kvoter og inntekter en periode.

Utbetaling til medlemmene for siste 3 åra i 2022. Mindre jaktinntekter kan føre til mindre medlemsutbetaling. Styret følger med.

3. Årsmelding fiskeutvalg. Finn Håvar Sveum er Øvre Snertingdal Grunneierlag sin representant i fiskeutvalget. Ingen årsmelding i år. Ny samarbeidsavtale mellom Øvre.gr lag og Snertingdal JFF er snart klar. Fiskeutvalgets økonomi tillater å sette igang til tak. Forslag kan formidles til Finn Håvar Sveum.

4. Disponering av overskudd. Uendret. Godkjent. Varslet nedgang i jaktinntekter kan føre til mindre medlemsutbetaling.

5. Priser på jakt og jakttider uendret. Se oppdatert informasjon her på hjemmesida under «Jakt»! Godkjent.

6. Fastsetting av godtgjørelser. Uendret. Godkjent    

7. Eventuelt. Forespørsel om hjemmesidesamarbeid med de andre grunneierlagene i dala. Det vil være en link til vår hjemmesida på den nye «snertingdal.no». På den måten har vi kontroll over vår egen hjemmeside samtidig som vi er synlige sammen med de andre grunneierlagene. Snertingdal.no er tenkt som ei hjemmeside som samler all informasjon om Snertingdal.    Godkjent.                           

8. Valg.                                                                                                                            
– Leder. Trond Skaug. Gjenvalgt.  1 år.                                                                  
– Nestleder. Svein Harald Johansen.  Gjenvalgt. 2 år                                                    
 – Kasserer.  Sigbjørn Haug. Gjenvalgt. 2 år                                                                            
  – Sekretær.  Per Trygve Engen. Gjenvalgt. 2 år.                                                                    
 – Styremedlem. Ole Ludvig Tomter. Ny. 2 år                                                

  -Varamedlemmer.   
Oddvar Nereng. Gjenvalgt 1 år.  
Kenneth Sollien. Gjenvalgt 1 år.    

–  Revisorer.  
Norun B Hasli. Gjenvalgt 1 år.  
Olav Ringsrud. Gjenvalgt 1 år.  

–  Valgkomite.  
Birgit Brennhagen. 2 år gjenstår.    
Morten Bekklund.  1 år gjenstår.                    
Harald Udahl, ny. 3 år

–  Representant fiskeutvalget.
Finn Håvar Sveum. Gjenvalgt. 2 år.