Styret, andre tillitsverv og saker fra årsmøtet 2021

Styret:

Leder: Trond Skaug

Per Trygve Engen

Nestleder: Svein Harald Johansen

Sekretær: Per Trygve Engen

Kasserer og regnskapsfører: Sigbjørn Haug

Styremedlem: Maren Sjøli Hagen

Varamedlemmer Oddvar Nereng og Kenneth Sollien

Revisorer: Olav Ringsrud og Norun Beate Hasli

Representant i Fiskeutvalget: Finn Håvard Sveum Røstad

Valgkomiteen: Gunhild Landgraff, Birgit Brennhagen og Morten Bekkelund

Referat og informasjon fra årsmøtet:

Årets årsmøte startet med å minnes Per Kristen Tomter med 1 miutts stillhet.

Da Per Kristen brått gikk bort mistet grunneierlaget en dyktig og engasjert leder gjennom mange år. Per Kristen levde og åndet for lokalt friluftsliv, og vi er takknemlige for den store innsatsen han la ned med tilrettelegging for jakt og friluftsliv i Øvre Snertingdal og Kråkhuggu. Det siste prosjektet han ivret spesielt for var den nye gapahuken ved Storsvarken.

I år var det over 2 år siden forrige årsmøte i grunneierlaget. Under pandemien var det ikke aktuelt å samle folk, og det har vært avholdt kun 2 styremøter. Trond Skaug (valgt nestleder) overtok rollen som leder da Per Kristen gikk bort, og styret har vært operativt. Oppfølging av jakt har fungert som i ordinære år.

Det har ikke blitt utbetalt utbytte for 2019 og 2020, da det er årsmøtet som bestemmer dette. Det ble vedtatt utbetaling for begge år på årsmøtet, og utbytte betales ut så snart som mulig.

Det har vært en del eiendomsoverdragelser i grunneierlagets område. Det bes om at grunneierlaget varsles ved eiendomsoverdragelse, slik at medlemslista oppdateres. I tillegg er det det nye styrets ansvar å oppdatere medlemslista med korrekte personopplysninger.

Årsmelding ble lest opp av Per Trygve Engen, og godkjent.

Regnskapet er revidert og godkjent av revisorene, og ble lest opp av Sigbjørn Haug.

Budsjett for 2022 ble godkjent. Det ble bestemt godtgjørelser og honorarer for tillitsvalgte, og valgt nytt styre og andre tillitsvalgte, som nevnt ovenfor.

Jaktpriser og -tider ble vedtatt uendret.